logotype

Ons bedrijf is een legvermeerderingsbedrijf. De kippen zijn goed in eieren leggen, maar niet zo geschikt voor consumptie van het vlees. Op een vermeerderingsbedrijf worden hennen en hanen gehouden (op de meeste legpluimveebedrijven zijn geen hanen). De hennen leggen bevruchte eieren die vervolgens naar de broederij gaan om uitgebroed te worden. De volwassen hennen die daaruit groeien leggen in andere bedrijven eieren voor de consumptie. Onze kippen zijn dus de ouders van de normale legkippen. Er zijn ongeveer 40 legvermeerderingsbedrijven in Nederland.

Onze kippen groeien op een gespecialiseerd bedrijf  op tot ze 17 weken oud zijn, dan komen ze bij ons. Ze zijn dan jongvolwassen maar leggen nog geen eieren.  Ze hebben nog even tijd om de stal te leren kennen, maar dan komen de eerste eieren al snel.

In onze nieuwe stallen komen 2 verschillende rassen. In de ene stal komen 21.000 witte hennen van het ras Dekalb wit, met 1500 hanen. Deze leggen witte eieren.

In de andere stal komen 21.000 hennen van het ras ISA brown. Ondanks hun witte veren leggen deze kippen bruine eieren. De 1500 hanen zijn wel bruin.

De stallen zijn voorzien van het RED-L-systeem (Rusten/Eten/Drinken/Leggen). Het is een etagesysteem. De kippen kunnen vrij door de stal bewegen tot bovenin. Op de onderste en bovenste verdieping zijn legnesten. Op verschillende niveaus  is voer en water. De eieren worden door middel van een lopende band  naar de inpakruimte gebracht, waar ze worden gesorteerd. Ze worden bewaard in een ruimte met de juiste temperatuur en luchtvochtigheid. Vandaar gaan ze in rolcontainers naar de broederij.

Om onze kippen gezond te houden hanteren we strenge hygiëneregels. In principe komen er geen mensen van “buiten” in onze stallen. Als dat toch nodig is, moet er gedoucht worden en ligt bedrijfskleding klaar. Ons bedrijf is IKB-goedgekeurd, d.w.z. dat we aan strenge regels van de overheid voldoen. Ook doen we mee aan de Maatlat Duurzame Veehouderij,  een pakket maatregelen op het gebied van o.a. dierwelzijn, diergezondheid en inpassing van de stallen in het landschap.