logotype

De stallen zijn klaar! Tot op het laatst is er nog hard gewerkt.

Op 10 mei kregen we een verslaggever en fotograaf van de Boerderij op bezoek. Hun artikel is te lezen op www.boerderij.nl.

Op 15 mei hebben we open avond gehouden voor buren, kennissen en collega’s. De bewoners van de wijk Westeinde en de omliggende straten kregen een uitnodiging. We hebben enthousiaste reacties gehad en veel bezoekers kwamen een kijkje nemen.

16 mei was de officiële opening. De toespraak van wethouder Martin Schuurman viel wat in het water, het begon net te hagelen.   Aansluitend bezochten mensen uit de vermeerderingssector en aanverwante bedrijven onze stallen. ’s Avonds was er een afsluitende barbecue voor familie en vrienden, waar de familie Schimmel nog een feestlied ten gehore bracht.

21 mei kwam de eerste koppel kippen, Dekalb wit. De kippen kregen eerst een enting en daarna konden ze hun weg gaan zoeken in een frisse, nieuwe stal. De eerste dagen krijgen ze alleen toegang tot de etages rondom voer, water en legnesten, zodat ze die goed kunnen vinden. Daarna krijgen ze de hele stal tot hun beschikking. Op de grond zijn houtkrullen gestrooid, zodat ze lekker kunnen scharrelen. Foto’s kunt u vinden op de fotogalerij.

De andere koppel, Bovans Brown, kwam in juni.
Aan het begin waren er wat technische problemen, die we opmerkten toen we echt gingen draaien. Maar die werden vlot opgelost. 

Het duurde even voordat alles goed verliep.
Een nieuw soort kippen, nieuwe stallen met een nieuw systeem, Maarten die mee ging werken….
Maar terugkijkend kunnen we zeggen dat we een goed jaar hebben gehad.


De kippen gingen op 13 mei 2013 weg.
Daarna hebben we een supersnelle schoonmaak gehad, met hulp van een gespecialiseerd bedrijf. Spannend, want heel anders dan in het verleden…… Maar we waren op tijd klaar!

Op 27 mei was er weer gekakel te horen: de tweede koppels kippen kwamen, weer Dekalb en Bovans.
In de eerste rustige periode na de komst vierden we feest: Maarten trouwde op 14 juni 2013 met zijn Daniëlle.

Deze koppels doen het nog beter dan de eerste: ze leggen prima, weinig uitval, weinig grondeieren.


We hebben nu ook alle mogelijke vergunningen voor ons bedrijf.

We zijn IKB-erkend, wat een maatstaf is voor de kwaliteit die we leveren.

Verder voldoen we aan de natuurbeschermingswet, wat te maken heeft met de omgeving (weinig uitstoot van schadelijke stoffen e.d.). En onlangs zijn we gecertificeerd voor de Maatlat Duurzame Veehouderij, een breed pakket aan maatregelen op het gebied van dierwelzijn en milieu.

We voldoen dus aan alle strenge regels van de overheid.


In de tweede helft van 2013 hebben we meegewerkt aan een project van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

4 HBO-studenten, waaronder onze Stefan, hebben de datastromen binnen ons bedrijf bekeken, en de verschillende (eenvoudige/verouderde) systemen samengevoegd. Dit gaat over o.a. aantallen eieren, eigewicht, uitval van kippen, stalklimaat, ventilatie, voer/wateropname enz.
We kunnen nu alle beschikbare gegevens zichtbaar maken in tabellen en grafieken, ze combineren en analyseren. 

Hierdoor kunnen we de bedrijfsvoering verder verbeteren.